★★★★★

5 stjerner på Facebook

Radon måling

En proces

Radon måling

Radonmåling er en proces, hvor man måler og analyserer niveauet af radon i et hjem eller en bygning. Radon er en radioaktiv gasart, der naturligt forekommer i jordens undergrund. Målingen foretages ved hjælp af specialiseret udstyr, der registrerer radonkoncentrationen i luften.

Resultaterne af målingen angiver, hvor meget radon der er til stede, og om det er inden for de anbefalede grænseværdier. En radonmåling er afgørende for at identificere eventuelle forhøjede niveauer af radon og træffe de nødvendige foranstaltninger for at reducere risikoen for helbredsmæssige konsekvenser. 

I Danmark er grænseværdien for radon fastsat til 100 Bq/m3. Overskrider målingerne denne værdi, er det tid til at handle. Første skridt er typisk at forbedre udluftningen, men det kan også være nødvendigt at foretage fysiske indgreb i boligens konstruktion for at begrænse radonindtrængning. Hos Sams Indeklima står vi klar med rådgivning og praktiske løsninger til radonreduktion. 

For de situationer hvor radonniveauet overgår 200 Bq/m³, og hvor simpel ventilation ikke er nok, kan vi hjælpe med avancerede ventilationssystemer. Ved særligt høje målinger er det essentielt at gribe ind hurtigt for at minimere sundhedsrisiciene. Vi tilbyder også forebyggende radonsikring ved nybygninger og større ombygninger.

I Danmark opererer vi med klarlagte sikkerhedsniveauer for radonkoncentration i indendørsmiljøer. Grænseværdien er 100 Bq/m³. Ved koncentrationer mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³ anbefales intensiveret ventilering, mens niveauer over 200 Bq/m³ kræver mere omfattende indgreb som mekanisk ventilation eller radonsug. Vi sikrer, at radonniveauerne effektivt nedsættes og holder sig under de fastsatte sikkerhedsniveauer.

Vores anmeldelser

Vi har 5 stjerner ud af 5 på Facebook

★★★★★

Baseret på +4 anmeldelser

★★★★★

Fair pris og meget tilfreds

Meget tilfreds med Sams indeklima og fair pris. Klar anbefalingen herfra.

– Thomas Pedersen

★★★★★

Super god service

Har haft Morten ude og sætte 4 ventilatorer op i vores kælder. Super god service og professionelt arbejde. Fandt ham på Facebook og er meget tilfreds med resultatet.

– David Lorentzen

★★★★★

Flink, effektiv og professionel

Fik installeret Duka på en formiddag. Effektivt, pænt udført, god oprydning og afsluttende instruktion i anvendelsen.

– L. Ryberg 

Detaljeret og nøjagtig

Professionel radonmåling

Hos Sams Indeklima tilbyder vi detaljeret og nøjagtig radonmåling, der tager højde for de individuelle forhold i netop din bolig eller erhvervsejendom. Vi anvender den nyeste teknologi inden for radondetektering, så du med præcision kan blive informeret om radonniveauet i din ejendom. En professionel radonmåling er essentiel for at identificere og adressere eventuelle risici forbundet med radon i indeklimaet. 

Vi forstår den alvorlige natur af radoneksponering og dens potentielle helbredsmæssige konsekvenser. Derfor tager vi hver måling med største alvor og sørger for grundig rådgivning omkring eventuelle næste skridt, hvis radonniveauet overstiger de anbefalede grænser. Som din indeklima ekspert rådgiver jeg både om forebyggelse og afhjælpning af forhøjede radonniveauer, så du og dine medmennesker kan færdes trygt i jeres daglige omgivelser.

Radon er usynlig og lugtfri, hvilket gør en måling til den eneste metode til at påvise gasarten. Specialudstyr er nødvendigt for at opdage og kvantificere radonniveauer. 

Med professionelt udstyr måles radonniveauet over en periode for at sikre præcise data. Udsving i koncentration kan opstå, og langtidsmålinger kan fange dette komplet.

”Radon er ansvarlig for omkring 300 lungekræfttilfælde årligt i Danmark.”

Efter måling og analyse af radonværdierne rådgiver vi om nødvendige tiltag. Vi sikrer effektive ventilationsløsninger til at nedbringe ethvert forhøjet radonniveau.

Når vi har foretaget radonmålingen, igangsættes en nøje analyse af indsamlede data. Resultatet af analysen er afgørende for de anbefalinger, vi giver videre til dig som kunde. 

En detaljeret rapport udarbejdes baseret på de målte radonkoncentrationer, som tydeliggør om der er behov for yderligere tiltag. Rapporten inkluderer vejledning i, hvordan resultaterne skal fortolkes, samt angiver tydeligt eventuelle overtrædelser af grænseværdierne. Dette sikrer, at du som boligejer eller virksomhedsejer kan træffe informerede beslutninger omkring indeklimaet.

Vi forstår vigtigheden af korrekt datafortolkning, og vi står altid klar til at besvare dine spørgsmål. Herved sikres en grundig forståelse af de potentielle risici og den praktiske betydning af måleresultaterne.

Endelig sørger vi for at overvåge radonniveauerne over tid, hvis det er nødvendigt. Ved gentagne målinger kan vi sammen med dig følge udviklingen og effektiviteten af iværksatte tiltag. Dette tilgang tillader en dynamisk og responsiv strategi, tilpasset de specifikke forhold i din bygning eller bolig.
Denne indeklima måling og rapportering koster 5000 kr. inkl moms.

Forbyggelse og afhjælpning

Forebyggelse og afhjælpning

Effektiv forebyggelse og afhjælpning af radonproblemer kræver en omfattende indsats, som starter med nøjagtige målinger og fortsættes med målrettede handlinger. Hos Sams Indeklima fokuserer vi på at identificere de mest effektive metoder til at reducere radonindtrængningen samt implementere langtidsholdbare løsninger. Vores faglige rådgivning sikrer, at du som boligejer eller virksomhed får et trygt indeklima og undgår de sundhedsmæssige risici forbundet med radon. 

Effektiv udluftning er afgørende i kampen mod radon i indendørsmiljøer. Ved at sikre en konstant strøm af frisk luft kan vi reducere radonkoncentrationen og forbedre luftkvaliteten i vores hjem. Hos Sams Indeklima tilbyder vi professionelle radonmålinger, der giver dig en nøjagtig vurdering af radonindholdet i dit hjem. 

For at opnå dette er det vigtigt at forstå bygningens ventilationssystem og udluftningsmuligheder. Vi kan hjælpe dig med at udvikle en skræddersyet og effektiv udluftningsstrategi, der omfatter både naturlig ventilation og mekaniske systemer. Ved at optimere disse systemer kan vi sikre en sund balance mellem energieffektivitet, lavt radonniveau og forbedret luftkvalitet i dit hjem.

Vores udvalgte ventilationsanlæg er med til at sikre en forøget boligforbedring, som også sikre dig en optimal luftkvalitet. Disse avancerede systemer giver dig mulighed for at tilpasse og styre udluftningen efter dine behov, samtidig med at du opretholder et sundt indeklima og reducerer radonbelastningen.

Når du vælger os kan du være sikker på, at skabe et sundere og mere behageligt hjem, samtidig med at du effektivt bekæmper radonproblemet og forbedrer luftkvaliteten.
Lad os hjælpe dig med at skabe et indeklima, der er frit for radon og fuld af frisk luft. Kontakt os i dag for at få mere information om vores radonmåling.

Rodonmåling

Ofte stillede spørgsmål om radonmåling

Hvis du har yderligere spørgsmål om fugtmåling eller ønsker at få mere information, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig. 

Radon er en radioaktiv gasart, der naturligt forekommer i jordens undergrund. Det kan trænge ind i bygninger gennem revner og sprækker i fundamentet. Radon er usynlig, lugtfri og smagløs, hvilket gør det svært at opdage uden målinger. Det er vigtigt at måle radon, da langvarig eksponering for høje niveauer af radon kan øge risikoen for lungekræft og andre sundhedsproblemer. 

Hvis radonniveauet i dit hjem overskrider den anbefalede grænseværdi, kan det have negative konsekvenser for dit helbred. Langvarig eksponering for høje niveauer af radon øger risikoen for lungekræft og andre alvorlige sygdomme. Derfor er det vigtigt at træffe foranstaltninger for at reducere radonniveauet og sikre et sundt indeklima. 

Professionel hjælp til radonmåling er vigtig, da det sikrer nøjagtige og pålidelige resultater. Hos Sams Indeklima er vi specialister i indeklima, og har den nødvendige ekspertise og udstyr til at udføre korrekte målinger og vurdere radonkoncentrationen i dit hjem. 

Alle typer bygninger, herunder private boliger, virksomheder og offentlige institutioner, kan have radonproblemer. Radon kan trænge ind i enhver bygning, uanset alder eller konstruktionstype. Det er vigtigt at udføre radonmålinger i alle typer bygninger for at sikre et sundt indeklima og beskytte beboernes helbred. 

Radonmåling er relevant for både private boligejere, virksomheder og offentlige institutioner. Alle, der opholder sig i en bygning i længere tid, kan være udsat for radon og bør derfor få foretaget radonmålinger. Virksomheder og offentlige institutioner har også et ansvar for at sikre et sundt indeklima for deres medarbejdere og besøgende. 

Det anbefales at få foretaget en radonmåling mindst én gang hvert andet år. Dette sikrer, at du løbende overvåger radonniveauet i dit hjem eller bygning. Hvis der er foretaget radonreduktionstiltag eller der er ændringer i bygningens struktur, kan det også være en god idé at få foretaget en ny måling for at sikre, at radonniveauet er inden for de anbefalede grænseværdier.