★★★★★

5 stjerner på Facebook

Indregulering af ventilation

Sundt indeklima

Indregulering af ventilation og procesanlæg

Hos Sams Indeklima prioriterer vi et sundt og behageligt indeklima i dit hjem. Derfor tilbyder vi indregulering af ventilationsanlæg og procesanlæg til 3500,- inkl. moms, en service der sikrer, at dit anlæg fungerer effektivt. 

Vores ekspertise muliggør en optimal luftkvalitet gennem regulering af radon, CO2, partikler og fugt, hvilket fremmer sundhed og beskytter mod fugt  skimmelvækst.

Indreguleringen sikrer korrekt balancerede luftstrømme, effektiv fjernelse af forurenende stoffer og jævn distribution af frisk luft. Dette sikrer et optimalt varmegenvinding, med store besparelser. Anlægget holder dermed også længere på sigt når man får indreguleret sit ventilationsanlæg.

Kontakt os allerede nu og få indreguleret dit ventilationsanlæg.

Optimer dit ventilationsanlægs ydeevne med vores specialiserede viden. For en pris af kun 3.500 kr., inklusive moms, tilbyder vi professionel indregulering af dit anlæg. Denne service garanterer ikke alene en forbedret luftkvalitet i dit hjem eller på din arbejdsplads, men sikrer også, at dit varmegenvindingsanlæg fungerer optimalt, hvilket minimerer varmetab og forhindrer tør luft. Dermed kigger vi også på om du har det rette ventilitationsanlæg til dine rum. Kontakt os gerne nu via telefon eller vores kontaktformular, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Sundt indeklima

Procesanlæg

Et procesanlæg inden for ventilation refererer til det samlede system af ventilationsenheder, kanaler og kontrolsystemer, der bruges til at regulere luftstrømmen og indeklimaet i en bygning. Dette kan omfatte alt fra ventilationsaggregater og kanaler til ventiler og styringssystemer.

At få indreguleret et procesanlæg er afgørende, især når det handler om ventilation, da det kan afsløre og reducere store varmetab. Her er nogle centrale grunde:

 1. Opnåelse af optimal luftkvalitet: Et indreguleret procesanlæg sikrer, at luftstrømmen fordeles jævnt i hele bygningen, hvilket ikke kun sikrer en behagelig temperatur, men også reducerer spredningen af støv, allergener og andre forurenende stoffer, der kan påvirke indeklimaet negativt.

 2. Realisering af energibesparelser: Ved at justere ventilationsanlæggets driftsparametre korrekt kan man identificere og afhjælpe områder med store varmetab. Dette resulterer i betydelige energibesparelser og reducerede driftsomkostninger.

 3. Forebyggelse af strukturelle skader: En korrekt indregulering af ventilationsanlægget bidrager til at forhindre problemer som kondensdannelse, fugtproblemer og skimmelvækst, hvilket kan forårsage alvorlige strukturelle skader på bygningen over tid.

 4. Forlængelse af udstyrs levetid: Når ventilationsenheder og tilhørende udstyr fungerer optimalt, slides de ikke unødigt, hvilket forlænger deres levetid og minimerer behovet for hyppig udskiftning.

 5. Overholdelse af lovgivning og standarder: Indregulering af ventilationsanlæg er ofte påkrævet for at opfylde gældende lovgivning og standarder for indeklima og ventilationssystemer, hvilket er afgørende for at sikre en sikker og sund arbejds- og opholdsmiljø.

Generelt er indregulering af et procesanlæg inden for ventilation afgørende for at minimere varmetab, sikre effektivitet og komfort, samt opnå betydelige økonomiske og miljømæssige fordele.

Sundt indeklima

Hvad er indregulering af ventilation?

Indregulering af ventilationssystemer er en vigtig proces, der sikrer, at et bygnings ventilationssystem fungerer effektivt og korrekt. Formålet med indregulering er at optimere luftstrømmene i et system, så de opfylder de specifikke behov og krav i forskellige områder af bygningen. Dette er essentielt for at opnå en god indeklimakvalitet og energieffektivitet.

Indregulering af ventilation indebærer justering af komponenterne i et ventilationsanlæg. Det inkluderer typisk kontrol og justering af ventilatorer, spjæld, filtre og andre systemkomponenter for at sikre, at luften distribueres jævnt og i de rette mængder til hvert rum. Processen starter ofte med en analyse af det eksisterende system for at identificere eventuelle problemer eller områder, hvor effektiviteten kan forbedres.

 • Energiøkonomi: Et korrekt indreguleret ventilationssystem bruger mindre energi, da det undgår overforbrug af ventilatorer og opvarmning/køling.
 • Forbedret indeklima: Korrekt luftfordeling bidrager til et sundere og mere behageligt miljø for bygningens brugere.
 • Reduceret slid på udstyr: Når systemet kører som det skal, mindskes sliddet på komponenterne, hvilket kan føre til længere levetid og færre reparationer.
 • Opfyldelse af lovkrav: Mange lande har regler og standarder for bygningsventilation, som skal overholdes for at sikre sikkerhed og komfort.

Vores anmeldelser

Vi har 5 stjerner ud af 5 på Facebook

★★★★★

Baseret på +4 anmeldelser

★★★★★

Fair pris og meget tilfreds

Meget tilfreds med Sams indeklima og fair pris. Klar anbefalingen herfra.

– Thomas Pedersen

★★★★★

Super god service

Har haft Morten ude og sætte 4 ventilatorer op i vores kælder. Super god service og professionelt arbejde. Fandt ham på Facebook og er meget tilfreds med resultatet.

– David Lorentzen

★★★★★

Flink, effektiv og professionel

Fik installeret Duka på en formiddag. Effektivt, pænt udført, god oprydning og afsluttende instruktion i anvendelsen.

– L. Ryberg 

Sundhed og velvære

Hvad sker der hvis man har et for højt for CO2-niveau?

Høje CO2-niveauer kan medføre en række risikofaktorer for både sundhed og velvære. Her er nogle af de væsentligste bekymringer:

 • Dårlig luftkvalitet
 • Sundhedsproblemer
 • Nedsat kognitv funktion
 • Søvnforstyrrelser
 • Forværring af allergi
 • Fugt og skimmelvækst

Ifølge bygningsreglementet må CO2-koncentrationen ikke overstige 1000 ppm under normale forhold i skoler, daginstitutioner og på kontorer.

Et forhøjet CO2-niveau øger også risikoen for sygdomssmitte og kan føre til utilfredsstillende temperaturforhold.

CO2-koncentrationen kan anvendes som en indikator for, om den menneskelige belastning overstiger mængden af frisk luft, der tilføres gennem ventilationssystemet.

 • Psykologiske ændringer opstår ved CO2-eksponeringsniveauer mellem 500 og 5000 ppm.
 • Effekter på kognitiv præstation begynder ved 1000 ppm under kortvarig eksponering.
 • Indendørs forurenende stoffer kan være involveret i bygningsrelaterede symptomer.

Hvis CO2-niveauet i et arbejdsmiljø overstiger 5000 ppm (parts per million), er det ikke tilladt at arbejde under disse forhold. Et så højt niveau af kuldioxid kan udgøre alvorlige sundhedsrisici, herunder svimmelhed, hovedpine, og i værste fald, bevidsthedstab. Det er vigtigt for arbejdsgivere og medarbejdere at overvåge og kontrollere CO2-niveauerne på arbejdspladsen for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 

Ulemper

Ulemper ved ikke at få tjekket sit indeklima

Indeklimaet i vores hjem og arbejdspladser har en afgørende betydning for vores sundhed og velvære.  Når vi ikke får tjekket og vedligeholdt indeklimaet, udsætter vi os selv for en række potentielle sundhedsrisici. Her er nogle af de vigtigste ulemper ved ikke at holde øje med indeklimaet.

De fire punkter – radon, fugt, CO2 og partikler udgør væsentlige risikofaktorer, som kan have langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser.

Derfor er det vigtigt at forstå betydningen af dette og få foretaget en grundig indeklimarapport. Hos Sams Indeklima anbefaler vi vores kunder at få en foretaget en indeklima rapport der måler mængden af disse faktorer. Med den rette ventilationsløsning kan du stå med det et godt og sundt indeklima.

Radon

Radon er en farveløs og lugtfri gas, der naturligt udledes fra jorden. Den kan trænge ind i bygninger og akkumulere sig over tid. Langvarig eksponering for høje radonniveauer er en kendt risikofaktor for lungekræft. Uden regelmæssige tjek af radonniveauerne i hjemmet eller på arbejdspladsen, kan man uforvarende udsætte sig selv og andre for denne risiko.

Fugt

Fugt i bygninger kan skabe grobund for skimmelsvamp, hvilket kan have omfattende konsekvenser for både indeklima og helbred. Skimmelsvamp kan udløse allergiske reaktioner, astma og andre luftvejsproblemer. Derudover kan fugt forårsage strukturelle skader på bygningen, hvilket kan medføre kostbare reparationer.

Høje CO2-niveauer

Høje koncentrationer af CO2 i indendørs miljøer kan resultere i en forringelse af luftkvaliteten, hvilket påvirker koncentration og arbejdseffektivitet. Langvarig eksponering for forhøjede CO2-niveauer kan medføre sundhedsmæssige problemer som hovedpine og træthed.

Partikler

Indendørs luft kan være forurenet med en række forskellige partikler, herunder støv, pollen, dyrehår og endda mikroskopiske plastpartikler. Disse partikler kan forårsage eller forværre allergier og astma, samt bidrage til andre respiratoriske problemer. Uden regelmæssig overvågning og rensning af luften, kan disse partikler akkumulere og forringe luftkvaliteten betydeligt.

Optimalt fugt-niveau

Hvordan opretholder jeg et optimalt fugt-niveau?

Fugt refererer til mængden af vanddamp til stede i luften. Et vist niveau af fugtighed er nødvendigt for et behageligt indeklima, men både for høj og for lav fugtighed kan medføre problemer.

Hvordan fugt kan være skadeligt?

 1. Skimmelsvamp: For høj fugtighed skaber ideelle betingelser for vækst af skimmelsvamp. Skimmelsvampe frigiver sporer i luften, som kan være skadelige at indånde, især for personer med allergi, astma eller andre respiratoriske problemer.
 2. Bygningsskader: Fugt kan trænge ind i bygningsmaterialer som træ, gips og isolering, hvilket kan føre til råd, svamp og ødelæggelse af materialerne over tid. Dette kan svække bygningens struktur og medføre dyre reparationer.
 3. Elektronikskader: Høj luftfugtighed kan forårsage korrosion og kortslutning i elektroniske apparater, hvilket reducerer deres levetid og funktionalitet.
 4. Komfort og sundhed: For høj eller for lav fugtighed kan påvirke indeklimaets komfortniveau. Tør luft kan medføre tør hud, irriterede øjne og åndedrætsbesvær, mens for fugtig luft kan gøre det svært at ånde og øge risikoen for dehydrering.
 5. Dårlig lugt: Fugt kan forårsage en muggen eller jordslået lugt, som er svær at eliminere og kan gøre det ubehageligt at opholde sig i de påvirkede rum.
 6. Skadedyr: Høj fugtighed tiltrækker skadedyr som myrer, sølvfisk og kakerlakker, som trives i fugtige miljøer.

For at undgå disse skader er det vigtigt at opretholde et balanceret fugtniveau i hjemmet og på arbejdspladsen, typisk mellem 30% og 60% relativ fugtighed. Dette kan opnås gennem god ventilation, brug af affugtere eller luftfugtere efter behov, og ved at sikre, at bygningen er korrekt isoleret og tæt.

Vi rådgiver altid vores kunder mod at tage kontakt til os for at få monteret et ventilationsanlæg der passer til de forskellige rum. Det sikrer dig i mod at skulle tænke på dit indeklima på daglig basis.

Effekten

Hvad er radon og hvilken effekt har det?

Radon er en usynlig, lugtfri og smagløs gas, der naturligt findes i jordens undergrund. Selvom den er usynlig, kan radon forårsage alvorlige sundhedsproblemer i hjem, arbejdspladser og andre indendørs miljøer, hvor man tilbringer meget tid. Denne artikel giver et overblik over de vigtigste aspekter af radon. For mere dybdegående information, besøg vores videnscenter om radon. 

Problemet med radon

Radon siver op fra jorden og ind i bygninger, hvilket øger koncentrationen af radon i indeluften betydeligt sammenlignet med udendørs luft. Selv små revner og utætheder i en bygnings fundament kan tillade radon at trænge ind. Dette kan være overraskende, da mange tror, deres bygninger er fuldstændig tætte. Det er vanskeligt at vurdere et bygnings tæthed mod radon uden en måling. I Danmark er det vist, at omkring 350.000 huse har et for højt radonniveau.

Radon og sundhed

Forskning har vist, at radon kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, herunder en øget risiko for lungekræft. Radon udgør en sundhedsrisiko, da det kan medføre lungeproblemer og i værste fald lungekræft. Alfa-strålingen fra radon kan skade DNA og celler, hvilket gælder både for rygere og ikke-rygere. Risikoen for lungekræft øges markant for rygere, der også udsættes for radon, men ikke-rygere er ligeledes i fare ved langvarig eksponering for høje radonniveauer. Alder, helbred, livsstil og eksponeringsniveau er alle faktorer, der spiller ind på risikoen for at udvikle radonrelateret lungekræft. Det er kritisk at tage radoneksponering seriøst og få målt radonniveauerne i dit hjem, hvis du mistænker høje værdier, for at beskytte dig selv og din familie mod de skadelige effekter af radon.

Anbefalinger for radonniveauer

I Danmark anbefales det, at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq/m3 i nye og ældre bygninger.

Få målt dit radon

Hos Sams Indeklima er vi eksperter i indeklima. Vi hjælper dagligt vores kunder med at måle deres radon og andre faktorer der påvirker deres indeklima. Kontakt os allerede i dag, så kommer vi ud og foretager en indeklima måling.

Fugtige miljøer

Skadelige effekter af skimmelsvamp på indeklimaet

Skimmelsvamp er en type svamp, der vokser i fugtige miljøer og reproducerer ved at sprede mikroskopiske sporer i luften. Disse sporer kan trives på en række forskellige overflader, især hvor der er fugt, dårlig ventilation, eller mangel på lys, såsom i kældre, badeværelser, og bag tapet eller i isoleringsmaterialer. Skimmelsvamp kan optræde i mange farver, herunder sort, hvid, grøn, eller orange.

 1. Sundhedsrisici: Indånding af skimmelsvampsporer kan forårsage en række sundhedsmæssige problemer, herunder allergiske reaktioner, astmaanfald, øjenirritation, hududslæt, og i alvorlige tilfælde, respiratoriske infektioner. Personer med svækket immunforsvar eller eksisterende respiratoriske tilstande er særligt sårbare.
 2. Dårlig lugt: Skimmelsvamp kan producere en stærk, muggen lugt, der kan være svær at fjerne og gør det ubehageligt at opholde sig i de påvirkede områder.
 3. Skader på bygningsmaterialer: Skimmelsvamp kan nedbryde og beskadige de materialer, den vokser på, hvilket kan føre til strukturelle skader på bygninger. Dette kan være dyrt at reparere og kan endda kræve omfattende renoveringer.
 4. Reduceret ejendomsværdi: Tilstedeværelsen af skimmelsvamp kan reducere en ejendoms værdi og gøre det sværere at sælge eller udleje.

Skulle skimmelsvamp vise sig at være et eksisterende problem, står vi klar til at hjælpe. Vi tilbyder både grundige undersøgelser af skimmelsvamp samt professionel fjernelse af skimmelsvamp, for at sikre, at dit hjem eller arbejdsplads bliver et sikkert og sundt miljø igen.
Vores ekspertise sikrer, at skimmelsvampen fjernes effektivt og sikkert, så du kan nyde et bedre indeklima.

Sikkert og sundt hjem

Indeklima måling og rapport

Køber du nyt hus? Sørg for at dit kommende hjem er et sikkert og sundt sted for dig og din familie. Med en professionel indeklima undersøgelse får du en detaljeret rapport om luftkvalitet og ventilation.

Vores service hjælper dig med at give mere tryghed og mulighed for at træffe informerede beslutninger for et bedre indeklima.

Prisen for en indeklima måling og rapport samt rådgivning koster 5000,-.

Vi foretager en grundig og detaljeret indeklima måling af alle rum i din bolig, hvor vores undersøgelse vil danne grundlag for en dybdegående indeklimarapport, der giver et klart billede af dit indeklima. 

Vi måler nøjagtigt mængden af partikler, fugt, CO2 og radon. Dermed udfører vi også en termografi af dine udvendige vægge, for at se om der skal isoleres. Alle faktorer, har afgørende betydning for luftkvaliteten i dit hjem.

Med denne rapport identificerer vi de rum, der kræver mest opmærksomhed, og udpeger specifikke fokuspunkter for forbedring. Vores mål er ikke blot at identificere problemområder, men også at tilbyde konkrete løsninger for at sikre et optimalt indeklima. 

Indregulering

Ofte stillede spørgsmål - Indregulering

 1. Luftvejsproblemer:  Indånding af fine partikler kan irritere luftvejene og forværre tilstande som astma og bronkitis. De mindste partikler kan trænge dybt ind i lungerne og endda ind i blodbanen, hvilket kan medføre alvorlige sundhedsproblemer.
 2. Allergiske reaktioner: Partikler fra pollen, skimmelsvampsporer, og husstøvmider kan udløse allergiske reaktioner, herunder nysen, løbende næse, øjenirritation og hududslæt.
 3. Hjerte-kar-sygdomme: Langvarig eksponering for fine partikler er forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, herunder hjerteanfald og slagtilfælde.
 4. Reduceret indeklimakomfort: Høje niveauer af partikler i luften kan gøre indeklimaet ubehageligt, hvilket kan påvirke koncentration og generel velvære.


Modtag en indeklima måling

For at sikre et sundt og behageligt indeklima er det vigtigt at være opmærksom på niveauet af partikler i luften. Vi tilbyder professionel indeklimamåling, der specifikt fokuserer på partikler, for at hjælpe dig med at identificere og adressere eventuelle problemer.

Med denne service kan du få et klart billede af partikelniveauet i dit hjem eller på din arbejdsplads og modtage vejledning til, hvordan du kan forbedre indeklimaet. Vores måling sikrer, at du kan træffe de nødvendige skridt for at skabe et sundere og mere komfortabelt miljø for dig og dine omgivelser.

Et optimalt indeklima spiller en afgørende rolle for vores trivsel og produktivitet. Hos Sams Indeklima er vi dedikerede til at sikre, at luften i dit hjem eller arbejdsplads er så optimal som muligt. 

Ved at korrekt indregulere ventilationen sikrer vi, at luften er ren, frisk og fri for skadelige partikler. Dette kan reducere risikoen for allergier, astma og andre luftvejssygdomme, samtidig med at det skaber et behageligt og sundt miljø for dig og dine nærmeste.

Med vores ekspertise og fokus på dit indeklima kan du nyde godt af en forbedret livskvalitet og øget produktivitet.

For at forbedre  luftkvaliteten i dit hjem, kan du tage følgende skridt:

 1. Sikre god ventilation: Åbn vinduer regelmæssigt for at lade frisk luft komme ind og forbedre luftcirkulationen.
 2. Brug luftrensende planter: Visse planter som fredslilje, svigermors skarpe tunge og bregner er kendt for at forbedre indendørs luftkvalitet.
 3. Rengør og vedligehold ventilationssystemer: Sørg for, at dit hjem’s ventilationssystemer er rene og fungerer korrekt.
 4. Brug luftrensere: Overvej at bruge en luftrenser, især i soveværelser og andre ofte brugte rum.
 5. Undgå rygning indendørs: Tobaksrøg kan forværre luftkvaliteten betydeligt.
 6. Begræns brugen af kemikalier: Vær opmærksom på kemikalier i rengøringsmidler, maling og luftfriskere, som kan forurene indendørs luften.
 7. Regelmæssig rengøring: Støvsug og støv af regelmæssigt for at reducere støv og allergener.
 8. Kontroller fugtighedsniveauer: Brug en affugter eller luftfugter for at holde fugtighedsniveauerne indendørs på et sundt niveau.
 9. Undgå overfyldning: For mange mennesker i et lille rum kan øge CO2-niveauerne og forværre luftkvaliteten.
 10. Kontroller for skimmel og radon: Regelmæssige inspektioner for skimmel og radon kan hjælpe med at forhindre luftkvalitetsproblemer.

Indregulering af ventilation indebærer justering og afbalancering af ventilationsanlægget, så luftstrømmene distribueres korrekt i hele bygningen. 

Tegn kan inkludere ujævn varme- eller kølefordeling, støj fra ventilationsanlægget, træk eller dårlig luftkvalitet. 

Mindre justeringer kan ofte gøres selv, men for en fuldstændig indregulering anbefales det at kontakte en professionel. 

Det anbefales at få det tjekket og justeret hvert 3.-5. år eller ved mærkbare ændringer i systemets ydeevne.

Hos Sams Indeklima måler vi dog over tid, så vi kan se hvornår niveauerne springer for højt og hvornår der skal indreguleres.

Service omfatter generel vedligeholdelse som rengøring og udskiftning af filtre, mens indregulering specifikt fokuserer på at justere luftstrømmene.